تغییر مسئول دفتر نماینده نجف آباد در مجلس
تغییر مسئول دفتر نماینده نجف آباد در مجلس
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، طی نامه ای رسول فتاح المنان (چپ) را به عنوان رییس جدید دفتر نماینده در نجف آباد منصوب کرد.

تغییر مسئول دفتر نماینده نجف آباد در مجلس

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، طی نامه ای رسول فتاح المنان (چپ) را به عنوان رییس جدید دفتر نماینده در نجف آباد منصوب کرد.

فتاح المنان، آزاده عملیات والفجر۸ و برادر دو شهید است.

تا پیش از این، ابراهیم ولایتی عضو هیات مدیره یادمان شهدای نجف آباد، این مسئولیت را بر عهده داشت.

در طول حدود ۱۰ سال گذشته که ابوترابی در مجلس حضور داشته، اصغر یوسفان و حسن سلیمی دیگر کسانی بوده اند که مسئولیت دفتر او را بر عهده داشته اند.

ابراهیم ولایتی (راست) و رسول فتاح المنان

ابراهیم ولایتی (راست) و رسول فتاح المنان

تغییر مسئول دفتر نماینده نجف آباد در مجلس