تغییر معاون خدمات شهری شهرداری نجف آباد
تغییر معاون خدمات شهری شهرداری نجف آباد
به گزارش پایگاه خبری شهرداری در جلسه ای که طی روزهای اخیر برگزار شده، رسول صادقی که از شهریور 1401 معاون خدمات شهری شهرداری نجف آباد بود، از این مقام تودیع و به جای او رضا ناهی مدیر سابق منطقه پنج به عنوان معاون جدید خدمات شهری معرفی شد.

تغییر معاون خدمات شهری شهرداری نجف آباد

به گزارش پایگاه خبری شهرداری در جلسه ای که طی روزهای اخیر برگزار شده، رسول صادقی که از شهریور ۱۴۰۱ معاون خدمات شهری شهرداری نجف آباد بود، از این مقام تودیع و به جای او رضا ناهی مدیر سابق منطقه پنج به عنوان معاون جدید خدمات شهری معرفی شد.

ناهی که در کارنامه خود مسئولیت هایی مانند شهردار تیران و مسئول اجرائیات شهرداری نجف آباد را دارد، از تیر امسال مدیریت منطقه پنج (امیرآباد) را بر عهده گرفته بود.

تغییر رسول صادقی که در مقطعی مشاور عالی شهردار بود، دومین جابه جایی مهم در سطح مدیران ارشد شهرداری نجف آباد در چند هفته اخیر محسوب می شود. مهر امسال نیز علیرضا خاکسار، مدیریت سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری نجف آباد را به معاونش ایوبی واگذار کرده بود.

در ماه های اخیر، موضوع تغییر شهردار نجف آباد نیز مطرح بود ولی این جریان با وجود موافقت پنج عضو از نه عضو شورای ششم، به دلیل تایید نشدن در شورای انطباق فرمانداری، به جایی نرسید و عبدالرسول امامی در مسئولیت خود باقی ماند.

رسول صادقی نفر وسط. رضا ناهی نفر دوم از چپ در حال دریافت حکم مسئولیتش از عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد.

رسول صادقی نفر وسط. رضا ناهی نفر دوم از چپ در حال دریافت حکم مسئولیتش از عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد.

تغییر معاون خدمات شهری شهرداری نجف آباد