تقدیر از اقدامات کرونایی دادستان نجف آباد
تقدیر از اقدامات کرونایی دادستان نجف آباد
صبح شنبه ۹ اسفند ۹۹، اعضای ستاد مردمی مقابله با کرونا در نجف آباد با همراهی معاون فرماندار شهرستان، ضمن حضور در دفتر کار علی زارع دادستان نجف آباد، از تلاش های او در مهار بحران کرونا تقدیر کردند.

تقدیر از اقدامات کرونایی دادستان نجف آباد

صبح شنبه ۹ اسفند ۹۹، اعضای ستاد مردمی مقابله با کرونا در نجف آباد با همراهی معاون فرماندار شهرستان، ضمن حضور در دفتر کار علی زارع دادستان نجف آباد، از تلاش های او در مهار بحران کرونا تقدیر کردند.

زارع در این نشست ضمن ابراز خرسندی از ارتباط مستقیم با عموم مردم گفت: با تمام وجود سعی می‌کنم در جهت حقوق عامه قدم بردارم و این تعامل مستقیم با مردم کمک بسیار زیادی برای رسیدن به این اهداف کرده است.

تقدیر از اقدامات کرونایی دادستان نجف آباد

تقدیر از اقدامات کرونایی دادستان نجف آباد

تقدیر از اقدامات کرونایی دادستان نجف آباد