تقدیر از نماینده نجف آباد برای طرح جامع مدیریت شهری+تصویر
تقدیر از نماینده نجف آباد برای طرح جامع مدیریت شهری+تصویر
کانال اطلاع رسانی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مطلبی از تقدیر از ابوالفضل ابوترابی توسط هیات رییسه مجلس، بابت طراحی و ارائه طرح جامع مدیریت شهری و روستایی خبر داده است.

تقدیر از نماینده نجف آباد برای طرح جامع مدیریت شهری+تصویر

کانال اطلاع رسانی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مطلبی از تقدیر از ابوالفضل ابوترابی توسط هیات رییسه مجلس، بابت طراحی و ارائه طرح جامع مدیریت شهری و روستایی خبر داده است.

در این مطلب آمده:  این لوح به بهترین طرح مجلس تحت عنوان «طرح شهید مدرس» اهدا شده است.

برای تهیه این طرح، از حدود ۵هزار صفحه مطالعات و تحقیات داخلی و خارجی استفاده شده و بیش از یکصد محقق و متخصص در تهیه و تدوین آن مشارکت داشته اند.

در این طرح، مردم مشارکت بیشتری در امور عمومی خواهند داشت و بخش قابل توجهی از تصدی و اختیارات دولت نیز به نهادهای محلی واگذار می شود.

تقدیر از ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد، تیران و کرون

تقدیر از ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد، تیران و کرون

تقدیر از نماینده نجف آباد برای طرح جامع مدیریت شهری+تصویر