تقلب در نهاده ی دامی در نجف آباد
تقلب در نهاده ی دامی در نجف آباد

رئیس  شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد، از کشف دویست و پنجاه هزار کیلوگرم محموله فاسد شده نهاده های دامی خبر داد. دکتر محمد مسعود مامن پوش در این خصوص گفت: براساس گزارش واصله به این شبکه مبنی بر تقلب در نهاده های دامی در انباری واقع در شهر گلدشت، کارشناسان این شبکه به همراه ماموران […]

رئیس  شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد، از کشف دویست و پنجاه هزار کیلوگرم محموله فاسد شده نهاده های دامی خبر داد.

دکتر محمد مسعود مامن پوش در این خصوص گفت: براساس گزارش واصله به این شبکه مبنی بر تقلب در نهاده های دامی در انباری واقع در شهر گلدشت، کارشناسان این شبکه به همراه ماموران نیروی انتظامی شهرستان نجف آباد با دردست داشتن حکم مقام قضائی به محل رفته و پس از نمونه برداری از نهاده های موجود برای انجام آزمایش به اداره کل دامپزشکی استان اصفهان ارسال شد.
وی در ادامه افزود با دریافت جواب آزمایشات، مشخص گردید که این نهاده های دامی دارای قارچ و کپک بوده و مصرف آن برای خوراک دام و طیور مجاز نمی باشد.

دکتر مامن پوش گفت: طبق دستور مقام قضائی و نظر اداره کل، میزان تقریبی دویست و پنجاه هزار کیلوگرم محموله موجود که با پوست پسته، پوست بادام و دیگر مواد غیر مجاز مخلوط گردیده بود، برای مصرف کود کشاورزی از چرخه تولید خوراک دام و طیور حذف گردید.