تلاش برای معرفی نامزد اصلح انتخابات نجف آباد
تلاش برای معرفی نامزد اصلح انتخابات نجف آباد

مجموعه پایگاه خبری نجف آباد نیوز، هیچ گاه نخواسته و نتوانسته که در قضایای مهم ادعای بی طرفی داشته باشد و همواره تلاش داشته به اندازه توان خود، به انتخاب بهتر مردم کمک کند.

تلاش برای معرفی نامزد اصلح انتخابات نجف آباد

مجموعه پایگاه خبری نجف آباد نیوز، هیچ گاه نخواسته و نتوانسته که در قضایای مهم ادعای بی طرفی داشته باشد و همواره تلاش داشته به اندازه توان خود، به انتخاب بهتر مردم کمک کند.

در انتخابات مجلس یازدهم نیز معتقدیم انتخاب اصلح، مسعود منتظری جوان ولایتی و انقلابی واقعی است که مدیریت جهادی و موفق او در نقاط مختلف حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون قابل انکار نیست.

ولی چون در حال حاضر نام او در لیست تایید شدگان انتخابات نیامده، تمامی تلاش و تجربه خود را به کار بسته ایم تا طی روزهای آینده، گزینه اصلح را به مخاطبان معرفی کنیم.

چیزی که الآن نسبت به آن مطمئن شده ایم، این است که گزینه منتخب ما ابوالفضل ابوترابی نماینده دوره های نهم و دهم مجلس نیست و مهم ترین دلیل مان نیز اعتقاد به چرخش های مدیریتی و نیاز شهرستان به فکر و نیروی تازه است.

ید الله فوق ایدیهم

نجف آباد نیوز

نجف آباد نیوز

تلاش برای معرفی نامزد اصلح انتخابات نجف آباد