تلاش برخی مسئولان برای تملک “نجف آباد نیوز”
تلاش برخی مسئولان برای تملک “نجف آباد نیوز”

در شرایطی که پایگاه اطلاع رسانی “نجف آباد نیوز” به لطف خداوند و کمک مردم نجف آباد در حدود ۲ سال فعالیت جدید خود به پر مخاطب ترین سایت این شهر تبدیل شده، برخی مسئولان در جایگاه های مختلف تلاش دارند با ارائه عملکرد خود از طریق این پایگاه خبری، به نوعی آن را برای […]

در شرایطی که پایگاه اطلاع رسانی “نجف آباد نیوز” به لطف خداوند و کمک مردم نجف آباد در حدود ۲ سال فعالیت جدید خود به پر مخاطب ترین سایت این شهر تبدیل شده، برخی مسئولان در جایگاه های مختلف تلاش دارند با ارائه عملکرد خود از طریق این پایگاه خبری، به نوعی آن را برای اهداف مشروع و یا نامشروع خود تملک کرده و این مجموعه را در راستای اهدافشان هدایت کنند.

logo94-1

در این میان بایستی به این نکته توجه داشت که این پایگاه خبری در راستای وظایف خود همواره تلاش کرده خوب و بد عملکرد مسئولان را بدون غرض ورزی به اطلاع مردم به عنوان صاحبان اصلی این نظام برساند و در این مسیر بسته به فعال و یا غیر فعال بودن مدیران مختلف،تعداد متفاوتی از اخبار مربوط به فعالیت آنها را انعکاس داده ولی این امر نه به معنای دشمنی با مدیران با پوشش خبری ضعیف و نه به معنای وابستگی به افرادی است که معمولا خبر زیادی برای انعکاس دارند.

به هر حال به امید و کمک خداوند در آینده نیز این رویه ادامه پیدا خواهد کرد و این پایگاه خبری که در فقدان سایت های دولتی، بار سنگین و حساس اطلاع رسانی در شهر را به دوش می کشد، خود را وامدار هیچ شخصی ندانسته و اجازه تبدیل شدن به بلندگوی ارائه عملکرد مسئولان را نخواهد داد.

ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که خوشبختانه خبرنگاران این مجموعه تنها به عنوان یک علاقه و حس وظیفه به چنین عرصه ای وارد شده اند و شغل اصلی آنها با مجموعه های دیگری مرتبط است ولی این امر هیچ گاه دلیل نمی شود که مسئول مافوق به خود اجازه دخالت در مسائل خبری پایگاه را داده و تلاش کند با درج تعداد بیشتری از اخبار مربوط به خود، از بستر مردمی فراهم شده سوء استفاده کند.

امید داریم با همکاری بهتر مردم و علاقه مندان امکان رقم زدن روزهای بهتری برای این پایگاه خبری در آینده فراهم شود تا بتوانیم بخشی از دین خود به مردم ایثارگر این شهر را ادا کرده و در مقابل خداوند روسفید و سر افراز باشیم.