تلاش مجلس برای افزایش اعتبار سازمان اسناد در راستای قضازدایی
تلاش مجلس برای افزایش اعتبار سازمان اسناد در راستای قضازدایی

ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه با اصلاح قانون ثبت قدرت این سازمان همتراز با دادگستری می شود، گفت: اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک درراستای قضا زدایی و اعتبار بخشی به این سازمان است. ابوالفضل ابوترابی با اشاره به لایحه اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک کشور درآینده ای نزدیک، […]

ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه با اصلاح قانون ثبت قدرت این سازمان همتراز با دادگستری می شود، گفت: اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک درراستای قضا زدایی و اعتبار بخشی به این سازمان است.

ابوالفضل ابوترابی با اشاره به لایحه اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک کشور درآینده ای نزدیک، گفت: قانون ثبت اسناد و املاک فعلی دارای مشکلات بسیاری است که هرچه سریعتر این مشکلات باید رفع شود، به عنوان مثال فردی اگر بخواهد یک سند نکاحیه را به اجراییه تبدیل کند، سند اجراییه مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نبوده و دارای پیچیدگی هایی است.

وی با اشاره به اینکه اسناد رسمی باید اعتبار بیشتری پیدا کند، افزود:« در حال حاضر فردی که خواهان دریافت مهریه است باید به دادگستری رجوع کند، البته به سازمان ثبت اسناد و املاک هم دراین شرایط می توان رجوع کرد، اما چون این سازمان قدرت اجرایی نداشته و اعتبار کمتری دارد، خانم ناچار به رجوع به دادگستری است، ازاین رو با اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک درراستای قضا زدایی اعتبار سازمان ثبت اسناد افزایش پیدا می کند.»

وی با تاکید براینکه این موضوع ازسوی قوه قضاییه به نهادها و سازمان های مربوطه بخشنامه شده است، تصریح کرد: اما متاسفانه خانم ها ترجیح می دهند برای دریافت مهریه به دادگستری رجوع کنند، چون دادگستری به دلیل رای قاضی قدرت بیشتری دارد، این درحالی است که سازمان ثبت از قدرت کمتری برخوردار بوده اما با اصلاح قانون ثبت قدرت این سازمان همتراز با دادگستری می شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک کشور مشکلات بسیاری در حوزه چک و سندهای رسمی حل خواهد شد، گفت: با اصلاح قانون فعلی، ثبت توافقنامه میان چند نفر در دفترخانه های ثبت اسناد کافی بوده و دیگر نیازی به رجوع به دادگستری نیست.