تمدید تعطیلی آموزش حضوری مدارس نجف آباد
تمدید تعطیلی آموزش حضوری مدارس نجف آباد
مدیر آموزش و پرورش گفت: آموزش حضوری در مدارس شهرستان از 10 آبان 99 به مدت یک هفته تعطیل خواهد بود ولی کادر اجرایی مدارس برای انجام امور اداری،نظارت بر آموزش های مجازی و پیگیری درسی دانش آموزانی که دسترسی به امکانات لازم ندارند، در محل مدارس حضور دارند.

تمدید تعطیلی آموزش حضوری مدارس نجف آباد

روابط عمومی آموزش و پرورش نجف آباد: مدیر آموزش و پرورش گفت: آموزش حضوری در مدارس شهرستان از ۱۰ آبان ۹۹ به مدت یک هفته تعطیل خواهد بود ولی کادر اجرایی مدارس برای انجام امور اداری،نظارت بر آموزش های مجازی و پیگیری درسی دانش آموزانی که دسترسی به امکانات لازم ندارند، در محل مدارس حضور دارند.

سید رضا موسوی زاده

سید رضا موسوی زاده

تمدید تعطیلی آموزش حضوری مدارس نجف آباد