تمدید یک ساله پزشکی بر کرسی ریاست شورای شهر
تمدید یک ساله پزشکی بر کرسی ریاست شورای شهر

در سومین جلسه انتخاب ریاست شورای چهارم شهر نجف آباد در دومین سال فعالیت خود بالاخره مجید پزشکی به اتفاق آرا توانست مقام خود را برای یک سال دیگر نیز ابقا کند. به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نجف آباد نیوز در این انتخابات گودرزی ریاست شورای سوم شهر نجف آباد نیز موفق شد به […]

در سومین جلسه انتخاب ریاست شورای چهارم شهر نجف آباد در دومین سال فعالیت خود بالاخره مجید پزشکی به اتفاق آرا توانست مقام خود را برای یک سال دیگر نیز ابقا کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نجف آباد نیوز در این انتخابات گودرزی ریاست شورای سوم شهر نجف آباد نیز موفق شد به عنوان نائب رئیسی شورای شهر نائل شود.
لازم به ذکر است که به گفته برخی منابع آگاه وجود اختلاف و عدم توافق اعضای سیزده نفره شورای شهر بر روی انتخاب یک نفر جهت ریاست بر این مجموعه،جلسات انتخاب رئیس جدید را به سومین مورد کشانده بود.
در ابتدای فعالیت شورای چهارم شهر نجف آباد نیز چنین مسائلی موجب شد تا ریاست آن با تاخیر نسبت به برنامه ریزی اعلام شده به مردم معرفی شود.