تمدید یک هفته ای تعطیلی مدارس نجف آباد
تمدید یک هفته ای تعطیلی مدارس نجف آباد
 روابط‌ عمومی آموزش‌ و پرورش شهرستان نجف‌آباد از تمدید تعطیلی آموزش حضوری در مدارس شهرستان از 19 مهر ماه به مدت یک هفته دیگر خبر داده است.

تمدید یک هفته ای تعطیلی مدارس نجف آباد

 روابط‌ عمومی آموزش‌ و پرورش شهرستان نجف‌آباد از تمدید تعطیلی آموزش حضوری در مدارس شهرستان از ۱۹ مهر ماه به مدت یک هفته دیگر خبر داده است.

سید رضا موسوی زاده رییس آموزش و پرورش گفته است:با توجه به وضعیت و شرایط بیماری کرونا و همچنین مصوبات ستاد کرونای استان و هماهنگی‌های انجام‌شده با فرماندار شهرستان، این تصمیم گرفته شده ولی مدارس باز بوده و کادر اجرایی با حضور در محل کار خود، پیگیر امور اداری خواهند بود.

سید رضا موسوی زاده

سید رضا موسوی زاده

تمدید یک هفته ای تعطیلی مدارس نجف آباد