تناقض در خبر کشف ۱۹۰۰ تن نهاده دامی در نجف آباد
تناقض در خبر کشف ۱۹۰۰ تن نهاده دامی در نجف آباد
در شرایطی که هفتم تیر ۱۴۰۰، جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان، از کشف ۱۹۰۰ تن نهاده دامی قاچاق (یا احتکار) در نجف آباد خبر داده بود، دیروز ۴ مرداد ۱۴۰۰، معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان، این موضوع را رد کرد.

تناقض در خبر کشف ۱۹۰۰ تن نهاده دامی در نجف آباد

در شرایطی که هفتم تیر ۱۴۰۰، جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان، از کشف ۱۹۰۰ تن نهاده دامی قاچاق (یا احتکار) در نجف آباد خبر داده بود، دیروز ۴ مرداد ۱۴۰۰، معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان، این موضوع را رد کرد.

ایران دوست، گفته که شرکت «آزمون دانه غرب» که در شهرک صنعتی شماره۲ نجف آباد مشغول فعالیت است، مرتکب یک اشتباه و بی سلیقگی شده و بار یارانه ای را در انباری که در سامانه جامع انبارها ثبت نکرده بوده، ذخیره کرده است.

نهاده های دامی

نهاده های دامی

 

کشف ۱۹۰۰تن نهاده دامی در نجف آباد

تناقض در خبر کشف ۱۹۰۰ تن نهاده دامی در نجف آباد