تنها آرزوی دختر شهید مدافع حرم+ فیلم و تصاویر
تنها آرزوی دختر شهید مدافع حرم+ فیلم و تصاویر
«دینا» کاظمی دختر شهید مدافع حرم موسی کاظمی، یک آرزو بیشتر ندارد. شهید کاظمی سومین شهید مدافع حرم لشکر زرهی ۸ نجف اشرف بود که شهریور 93 در سوریه به شهادت رسید. «نازنین» دومین فرزند او، چهل روز بعد از شهادت پدر متولد شد.

تنها آرزوی دختر شهید مدافع حرم+ فیلم و تصاویر

«دینا» کاظمی دختر شهید مدافع حرم موسی کاظمی، یک آرزو بیشتر ندارد. شهید کاظمی سومین شهید مدافع حرم لشکر زرهی ۸ نجف اشرف بود که شهریور ۹۳ در سوریه به شهادت رسید. «نازنین» دومین فرزند او، چهل روز بعد از شهادت پدر متولد شد.

شهید حججی، یازدهمین شهید مدافع حرم لشکر۸نجف اشرف محسوب می شود.

مراسم تشییع پیکر شهید موسی کاظمی

مراسم تشییع پیکر شهید موسی کاظمی

 

تنها آرزوی دختر شهید مدافع حرم+ فیلم و تصاویر