تنها بلواری که تصاویر شهدایش با بقیه شهر فرق دارد
تنها بلواری که تصاویر شهدایش با بقیه شهر فرق دارد

همزمان با برگزاری اجلاسیه ملی شهدا در نجف آباد طی مهر ماه سال گذشته کار نیکو و پسندیده ای صورت گرفت و تصاویر تمامی شهدای این شهر که بالغ بر ۲۵۰۰ نفر می شوند در مسیرهای اصلی نصب شد ولی در همان مقطع به دلیل آنچه که مسئولان هرس نشدن درختان بلوار طالقانی خواندند،تصاویر شهدا […]

همزمان با برگزاری اجلاسیه ملی شهدا در نجف آباد طی مهر ماه سال گذشته کار نیکو و پسندیده ای صورت گرفت و تصاویر تمامی شهدای این شهر که بالغ بر ۲۵۰۰ نفر می شوند در مسیرهای اصلی نصب شد ولی در همان مقطع به دلیل آنچه که مسئولان هرس نشدن درختان بلوار طالقانی خواندند،تصاویر شهدا در این بلوار پایین تر از سایر نقاط جانمایی شد.تصویر شهدا

در همان زمان نیز یکی از مسئولان در پاسخ به سوال یکی از رسانه های استانی اعلام کرد که تصاویر نصب شده در بلوار طالقانی پس از هرس سنگین درختان در فصول پایانی سال به نقطه بالاتر و همسطح با دیگر نقاط شهر انتقال داده می شوند ولی به دلایلی این امر تاکنون محقق نشده است.

البته یکی از کارشناسان حوزه تبلیغات معتقد است در دیگر نقاط شهر به دلیل کیفیت پایین تابلوهای ساخته شده و تابش شدید نور خورشید،تصاویر شهدا در تمامی نقاط خیلی زودتر از حد انتظار کم رنگ شده اند و این بلوار تنها نقطه ای است که در آن به دلیل پوشش مناسب درختان تصاویر مذکور از آسیب خورشید مصون مانده اند.

به هر حال باید منتظر واکنش مسئولان در این زمینه بود تا مشخص شود به همین دلیل سایر تصاویر شهدای سطح شهر به ارتفاعی پایین تر منتقل خواهند شد و یا بلوار طالقانی نیز از لحاظ محل قرار گرفتن تصاویر شهدا به شکل دیگر نقاط شهر درخواهد آمد.

البته در صورت وارد بودن انتقاد برخی کارشناسان در خصوص پایین بودن کیفیت تابلو های شهدا و رنگ پریدگی آنها در اولین سال استفاده ، انتقادی جدی نیز متوجه مدیران مرتبط با این موضوع خواهد بود زیرا مسلما هزینه بسیار سنگینی برای طراحی،ساخت و نصب چنین تابلوهایی صورت گرفته و تاریخ مصرف کمتر از یک سال برای چنین سرمایه گذاری بزرگی غیر منطقی خواهد بود.