تهدید بهداشتی فاضلاب برای شمال نجف آباد
تهدید بهداشتی فاضلاب برای شمال نجف آباد

اخیرا فاضلاب منازل مسکونی مجتمع قدر که سالهاست به دهها نفر از شهروندان این شهر در شمال آن اسکان داده به دلیل پر شدن چاههای اولیه فاضلاب به نقطه ای در کنار جاده کمربندی شهید کاظمی در شمال شهر و زمین های ورزشی مجاور آن هدایت شده که این امر مخاطرات جدی بهداشتی را برای […]

اخیرا فاضلاب منازل مسکونی مجتمع قدر که سالهاست به دهها نفر از شهروندان این شهر در شمال آن اسکان داده به دلیل پر شدن چاههای اولیه فاضلاب به نقطه ای در کنار جاده کمربندی شهید کاظمی در شمال شهر و زمین های ورزشی مجاور آن هدایت شده که این امر مخاطرات جدی بهداشتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.

تجمع این حجم از فاضلاب خانگی در این نقطه به حدی است که بوی تعفن آن به خوبی برای ورزشکاران استفاده کننده از زمین های مجاور و ساکنین منازل مسکونی قابل استشمام است و به نظر کارشناسان در صورت ادامه این وضعیت امکان گسترش بیماریهای مختلف و بروز تهدید های بهداشتی در این منطقه دور از ذهن نخواهد بود.

برخی افراد در این خصوص معتقدند که سخت بودن زمین منطقه مانع از نفوذ فاضلاب به بافت های زیرین آن شده و در حال حاضر نیز با پر شدن هر کدام از این گودال ها،جریان این مواد غیر بهداشتی توسط حفر کانال به گودال های بعدی انتقال داده می شود.

البته شنیده ها حاکی از آن است که به دلیل فاصله زیاد امکان انتقال این حجم از فاضلاب به یک تصفیه خانه فعال در بخشی از زمین های شمال شهر که به یکی از ارگان های دولتی خدمات رسانی می کند نیز وجود ندارد.

به نظر می رسد مسئولان مربوطه بایستی هر چه زودتر تصمیم درستی در این خصوص اتخاذ کرده و مانع از ادامه وضعیت کنونی در این نقطه پر تردد شمال شهر بشوند.

از دیگر نکات جالب در این خصوص می توان به حفاری یک کانال عرضی طولانی از سمت ارتفاعات شمالی شهر به طرف محل تجمع فاضلاب به صورت موازی با سیم خاردارهای موجود اشاره کرد.