تهیه پنجاه جهیزیه برای نوعروسان نیازمند
تهیه پنجاه جهیزیه برای نوعروسان نیازمند
صدا و سیما: مسئول خیریه آبشار عاطفه ها در شهرستان نجف آباد گفت: با کمک خیران ۵۰ سری جهیزیه به ارزش چهارصد میلیون تومان برای پنجاه نوعروس نیازمند تهیه و همزمان با عید قربان فرآیند توزیع آن ها شروع شده است.

تهیه پنجاه جهیزیه برای نوعروسان نیازمند

صدا و سیما: مسئول خیریه آبشار عاطفه ها در شهرستان نجف آباد گفت: با کمک خیران ۵۰ سری جهیزیه به ارزش چهارصد میلیون تومان برای پنجاه نوعروس نیازمند تهیه و همزمان با عید قربان فرآیند توزیع آن ها شروع شده است.

قمی افزود: اجاق گاز، یخچال، ماشین لباس شویی، پتو، سرویس تفلون و آب میوه گیری از جمله اقلامی است که در این جهیزیه ها در نظر گرفته شده اند.

تصویر، تزیینی است.

جهیزیه

جهیزیه

نجف آباد نیوز