توجیه نقشه کربلای۴ توسط فرماندهان لشکر۸نجف+فیلم
توجیه نقشه کربلای۴ توسط فرماندهان لشکر۸نجف+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که سوم دی65، چند ساعت قبل از شروع عملیات کربلای4 ضبط شده، در ابتدا عباس نیلفروشان فرمانده یکی از گردان‌های لشکر8نجف‌اشرف، برای نیروهای غواص و خط‌شکن صحبت کرده و در ادامه سه نفر از فرمانده گروهان‌ها، نیروهای حاضر را نسبت به ماموریت‌شان توجیه می‌کنند.

توجیه نقشه کربلای۴ توسط فرماندهان لشکر۸نجف+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که سوم دی۶۵، چند ساعت قبل از شروع عملیات کربلای۴ ضبط شده، در ابتدا عباس نیلفروشان فرمانده یکی از گردان‌های لشکر۸نجف‌اشرف، برای نیروهای غواص و خط‌شکن صحبت کرده و در ادامه سه نفر از فرمانده گروهان‌ها، نیروهای حاضر را نسبت به ماموریت‌شان توجیه می‌کنند.

دو نفر اول را نتوانسته‌ایم شناسایی کنیم ولی نفر سوم، شهید محمدعلی خرمیان است که چند روز بعد و طی همین عملیات به شهادت می‌رسد.

یکی از نکات جالب صحبت‌های او که به صورت خیلی کوتاه نیز ضبط شده، موقعی است که او از نیروها می‌خواهد صلوات بلندتری بفرستند و مرحوم قاسم شفیعی با اشاره دست از خطر شنیده شدن صدای رزمندگان توسط دشمن خبر می‌دهد.

این سخنرانی در خرمشهر و نزدیک خطوط عراق در این منطقه برگزار شده است.

تصاویر تزیینی است.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

توجیه نقشه کربلای۴ توسط فرماندهان لشکر۸نجف+فیلم