تودیع رییس دادگستری نجف آباد
تودیع رییس دادگستری نجف آباد
به گزارش تسنیم پنج شنبه 15آبان 99 در مراسمی با حضور معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام سید حسین حسینی رییس قبلی دادگستری نجف آباد به عنوان رییس کل جدید دادگستری استان کردستان معرفی شد.

تودیع رییس دادگستری نجف آباد

به گزارش تسنیم پنج شنبه ۱۵آبان ۹۹ در مراسمی با حضور معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام سید حسین حسینی رییس قبلی دادگستری نجف آباد به عنوان رییس کل جدید دادگستری استان کردستان معرفی شد.

حسینی که پیش از این سوابقی مانند ریاست شعبه ۱۱۱ کیفری و ریاست دادگستری گلپایگان را در کارنامه اش داشت، از شهریور۹۶ فعالیتش را به عنوان رییس دادگستری نجف آباد شروع کرده بود.

در خصوص جایگزین حسینی خبر رسمی منتشر نشده ولی کانال تلگرامی «سفیران» از احتمال معرفی اکبر براتی رییس فعلی دادگستری فریدونشهر به عنوان رییس جدید دادگستری نجف آباد خبر داده است. براتی که  چند سال پیش برای مدتی در دادگستری نجف آباد فعالیت داشته، در کارنامه کاری اش ریاست دادگاه بخش کرون را هم دارد.

حجت الاسلام حسینی رییس سابق دادگستری نجف آباد

حجت الاسلام حسینی رییس سابق دادگستری نجف آباد

تودیع رییس دادگستری نجف آباد