تودیع و معارفه فرمانده لشکر۸نجف اشرف در نجف آباد
تودیع و معارفه فرمانده لشکر۸نجف اشرف در نجف آباد
پیش از ظهر دوشنبه نهم خرداد 1401، طی مراسمی با حضور مقامات ارشد شهرستان نجف آباد و جمعی از فرماندهان نظامی، سردار سرتیپ پاسدار مصطفی محمدی به عنوان ششمین فرمانده تاریخ لشکر8نجف اشرف، معارفه و سردار سیف الله رشید زاده از این مسئولیت تودیع شد.

تودیع و معارفه فرمانده لشکر۸نجف اشرف در نجف آباد

پیش از ظهر دوشنبه نهم خرداد ۱۴۰۱، طی مراسمی با حضور مقامات ارشد شهرستان نجف آباد و جمعی از فرماندهان نظامی، سردار سرتیپ پاسدار مصطفی محمدی به عنوان ششمین فرمانده تاریخ لشکر۸نجف اشرف، معارفه و سردار سیف الله رشید زاده از این مسئولیت تودیع شد.

محمدی که پیش از این مسئولیت هایی مانند فرماندهی تیپ زرهی امام زمان(عج) شبستر را بر عهده داشته، پس از حدود شش سال فرماندهی رشید زاده بر این یگان شناخته شده، عهده دار این مسئولیت شده است.

از ابتدای تشکیل تیپ و لشکر۸نجف اشرف تاکنون، شهید احمد کاظمی در کنار محمد پاکپور، مهدی کلیشادی و محمد تقی امینی و سیف الله رشید زاده در مقاطع مختلف فرماندهی لشکر۸نجف اشرف را بر عهده داشته اند.

لشکر۸نجف اشرف که در ۲۲ عملیات مهم حضوری تعیین کننده داشته، بیش از ۹ هزار شهید از استان های اصفهان، زنجان، قزوین و برخی دیگر از نقاط کشور دارد که از این تعداد، حدود ۲۵۰۰ شهید مربوط به شهرستان نجف آباد هستند.

سیف الله رشید زاده فرمانده لشکر۸نجف اشرف

سیف الله رشید زاده فرمانده لشکر۸نجف اشرف

مصطفی محمدی فرمانده لشکر۸نجف اشرف، از خرداد ۱۴۰۱

مصطفی محمدی فرمانده لشکر۸نجف اشرف، از خرداد ۱۴۰۱

تودیع و معارفه فرمانده لشکر۸نجف اشرف در نجف آباد