توزیع سومین مرحله هنرکارت در نجف آباد
توزیع سومین مرحله هنرکارت در نجف آباد
روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد نجف آباد: سومین مرحله از  هنرکارت های اهالی فرهنگ و هنر شهرستان نجف آباد، در بخش مهردشت با حضور استاد رجبعلی راعی هنرمند قلمزن ملی توزیع شد.

توزیع سومین مرحله هنرکارت در نجف آباد

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد نجف آباد: سومین مرحله از  هنرکارت های اهالی فرهنگ و هنر شهرستان نجف آباد، در بخش مهردشت با حضور استاد رجبعلی راعی هنرمند قلمزن ملی توزیع شد.

سید حسن لوح موسوی گفت: صدور  کارت هنر در راستای مطالبات اهالی فرهنگ و هنرانجام گرفته و دارای قابلیت ارائه خدمات چندگانه است  و هنرمندانی که کارت خود را دریافت کرده اند باید پس از  دریافت کارت خود شماره کارت را از طریق تلفن همراه به سر شماره ۵۰۰۰۲۸۱۹۰ ارسال نمایند و سپس به مدت ۱۰روز فرصت دارند با مراجعه به عابر بانک آینده نسبت به فعال سازی کارت خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت کارت آنها ابطال خواهد شد. 

رییس اداره ارشاد نجف آباد

لوح موسوی رییس ارشاد نجف آباد

توزیع سومین مرحله هنرکارت در نجف آباد