توزیع ۱۸۲ تن کالای اساسی در نجف آباد
توزیع ۱۸۲ تن کالای اساسی در نجف آباد
جهاد نجف آباد: از ابتدای فصل پاییز تا اواسط آذرماه ۱۴۰۲ کالاهای اساسی شامل ۷۸ تن شکر خانوار، ۲۵ تن شکر صنف قنادان، ۵۳ تن برنج هندی، ۲۷ تن برنج تایلندی به شهرستان اختصاص و بین فروشگاه‌ها، تعاونی‌ها و کاسبان امین شهرستان توزیع شده است.

توزیع ۱۸۲ تن کالای اساسی در نجف آباد

جهاد نجف آباد: از ابتدای فصل پاییز تا اواسط آذرماه ۱۴۰۲ با پیگیری‌های صورت گرفته و به منظور تنظیم بازار و جهت رفاه حال مردم، کالاهای اساسی شامل ۷۸ تن شکر خانوار، ۲۵ تن شکر صنف قنادان، ۵۳ تن برنج هندی، ۲۷ تن برنج تایلندی به شهرستان اختصاص و بین فروشگاه‌ها، تعاونی‌ها و کاسبان امین شهرستان توزیع شده است.

کالاهای اساسی

کالاهای اساسی

توزیع ۱۸۲ تن کالای اساسی در نجف آباد