توزیع ۳۰۰ بسته معیشتی بین مددجویان بهزیستی نجف آباد
توزیع ۳۰۰ بسته معیشتی بین مددجویان بهزیستی نجف آباد
سازمان بهزیستی کشور: رییس بهزیستی شهرستان گفت: در بازه زمانی شیوع کرونا در کشور، با همکاری خیرین، شبکه بهداشت و درمان،شبکه دامپزشکی و بسیج، حدود 4 هزار لیتر مایع ضدعفونی برای مراکز شبانه روزی زیر نظر سازمان تهیه و توزیع شده است.

توزیع ۳۰۰ بسته معیشتی بین مددجویان بهزیستی نجف آباد

سازمان بهزیستی کشور: رییس بهزیستی شهرستان گفت: در بازه زمانی شیوع کرونا در کشور، با همکاری خیرین، شبکه بهداشت و درمان،شبکه دامپزشکی و بسیج، حدود ۴ هزار لیتر مایع ضدعفونی برای مراکز شبانه روزی زیر نظر سازمان تهیه و توزیع شده است.

علیرضا قناعتکار با تاکید بر الزام مراکز شبانه روزی شهرستان برای رعایت تمهیدات بهداشتی گفت: برگزاری دوره آموزشی با موضوع پیشگیری از کرونا ویژه کارکنان اداره، مسئولین فنی و مدیران مراکز روزانه و شبانه‌روزی زیر مجموعه بهزیستی نجف‌آباد، توزیع سیصد بسته مواد غذایی بین خانواده های تحت پوشش و بازدیدهای دوره ای از مراکز در زمره دیگر اقدامات انجام شده هستند.

توزیع ۳۰۰ بسته معیشتی بین مددجویان بهزیستی نجف آباد

علیرضا قناعتکار بهزیستی نجف آباد

علیرضا قناعتکار بهزیستی نجف آباد