توسعه اقامتگاه های بومگردی در نجف آباد
توسعه اقامتگاه های بومگردی در نجف آباد

روابط عمومی میراث فرهنگی استان: علی صالح درخشان در نشستی که با حضور جمعی از کارشناسان ارشد اداره کل و همچنین مسئولین شهرستان و مدیر میراث فرهنگی نجف آباد همراه بود ضمن بازدید از مجموعه های مسجد مدرسه آقا شیخ ابراهیم ریاضی و مجموعه گردشگری پدیده فردوس انجام پذیرفت، ضمن عنوان کردن اهمیت موضوع گردشگری روستایی […]

روابط عمومی میراث فرهنگی استان: علی صالح درخشان در نشستی که با حضور جمعی از کارشناسان ارشد اداره کل و همچنین مسئولین شهرستان و مدیر میراث فرهنگی نجف آباد همراه بود ضمن بازدید از مجموعه های مسجد مدرسه آقا شیخ ابراهیم ریاضی و مجموعه گردشگری پدیده فردوس انجام پذیرفت، ضمن عنوان کردن اهمیت موضوع گردشگری روستایی و بوم گردی و موفقیتها و تجربیات بوم گردی در سایر روستاها، آمادگی این اداره کل را جهت توسعه اقامتگاه های بومگردی در نجف آباد اعلام کرد.

همچنین طی پیشنهادی از طرف مدیر میراث فرهنگی شهرستان نجف آباد مقرر شد طی طرحی با عنوان “هر روستا یک جاذبه بوم گری”، اداره میراث فرهنگی شهرستان نجف آباد با همکار ی شوراها و دهیاران روستاها فهرستی از قابلیت‌های موجود روستایی منطقه تهیه کنند.