توقیف ۲۷ تن شکر قاچاق در نجف آباد
توقیف ۲۷ تن شکر قاچاق در نجف آباد
موج: فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: ماموران انتظامی شهرستان نجف آباد با دریافت خبری مبنی بر تخلیه محموله شکر در یکی از انبار های سطح شهرستان، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

توقیف ۲۷ تن شکر قاچاق در نجف آباد

موج: فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: ماموران انتظامی شهرستان نجف آباد با دریافت خبری مبنی بر تخلیه محموله شکر در یکی از انبار های سطح شهرستان، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ میثم گوهری آرانی گفت: ماموران پس از انجام تحقیقات میدانی، محل مذکور را شناسایی و طی هماهنگی با مرجع قضائی به محل اعزام و در این رابطه موفق شدند ۲۷ تن شکر قاچاق فاقد هرگونه مدارک را کشف و توقیف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد با اشاره به اینکه بنابر اعلام نظر کارشناسان مربوطه ارزش کالاهای کشف شده یک میلیارد و یکصد میلیون تومان برآورد شده است، تصریح کرد: فرد متخلف شناسایی  که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کشف کالای قاچاق

کشف کالای قاچاق

توقیف ۲۷ تن شکر قاچاق در نجف آباد