توقیف ۷تن فرآورده های دامی در نجف آباد
توقیف ۷تن فرآورده های دامی در نجف آباد
دامپزشکی استان: سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: در 30 روز گذشته از مقدار 7هزارو 556 کیلوگرم فراوردهای خام دامی توقیفی، بالغ بر 17 مورد نمونه برداری صورت گرفته است که براساس نتایج آزمایشگاهی حاصله، نسبت به معدوم سازی، مصرف سریع یا مصرف صنعتی آنها اقدام شده است.

توقیف ۷تن فرآورده های دامی در نجف آباد

دامپزشکی استان: سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: در ۳۰ روز گذشته از مقدار ۷هزارو ۵۵۶ کیلوگرم فراوردهای خام دامی توقیفی، بالغ بر ۱۷ مورد نمونه برداری صورت گرفته است که براساس نتایج آزمایشگاهی حاصله، نسبت به معدوم سازی، مصرف سریع یا مصرف صنعتی آنها اقدام شده است.

میثم استکی گفت: به علت حجم بالای تولید فرآوری و عرضه فرآورده های خام دامی در شهرستان نجف آباد، متاسفانه در مواردی با عرضه فرآورده های خام دامی تاریخ منقضی یا بدون هویت مواجه می شویم که بازرسین واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این شبکه با حضور پیوسته و مداوم خود در چرخه تولید و عرضه ، اقدام به ضبط و توقیف محصولات نامنطبق با دستورالعمل های سازمان دامپزشکی نموده و درصورت نیاز، طی هماهنگی با مقام محترم قضایی اقدام به نمونه برداری جهت تعیین تکلیف محموله می نمایند.

میثم استکی رییس شبکه دامپزشکی نجف آباد

میثم استکی رییس شبکه دامپزشکی نجف آباد

توقیف ۷تن فرآورده های دامی در نجف آباد