تولید خاویار در نجف آباد
تولید خاویار در نجف آباد

خبرگزاری مهر: مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: تولید خاویار بصورت پایلوت در چهار شهرستان استان از جمله آران و بیدگل، کاشان، سمیرم و نجف آباد آغاز شد. وی ادامه داد: «استان اصفهان یکی از استان های پیش قدم در تولید خاویار است که از سال ۱۳۹۰ مبادرت به پرورش ماهیان […]

خبرگزاری مهر: مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: تولید خاویار بصورت پایلوت در چهار شهرستان استان از جمله آران و بیدگل، کاشان، سمیرم و نجف آباد آغاز شد.

وی ادامه داد: «استان اصفهان یکی از استان های پیش قدم در تولید خاویار است که از سال ۱۳۹۰ مبادرت به پرورش ماهیان خاویاری کرده است و چون ۱۰ سال برای تولید خاویار زمان طول می‌کشد بنابراین هنوز به مرحله بهره برداری و برداشت خاویار نرسیده‌ایم.»

وی بیان داشت: «گونه های مختلف ماهیان خاویاری در حال پرورش در استان اصفهان شامل استرالیا، سیبری، چال باش، فیل ماهی و اوزون برون است.»