تولید روزانه ۵۰ تن انواع شیشه در نجف آباد
تولید روزانه ۵۰ تن انواع شیشه در نجف آباد
صدا و سیما: شرکت زرین بلور سپاهان (صنایع شیشه اصفهان) در شهرک صنعتی منتظریه نجف آباد، با بیش از 50سال سا بقه، روزانه ظرفیت تولید بیش از 50 تن انواع  شیشه‌های مصرفی برای صنایع غذایی، شیشه‌های مصرفی در صنعت روشنایی و شیشه‌های لوازم آرایشی و بهداشتی را دارد.

تولید روزانه ۵۰ تن انواع شیشه در نجف آباد

صدا و سیما: شرکت زرین بلور سپاهان (صنایع شیشه اصفهان) در شهرک صنعتی منتظریه نجف آباد، با بیش از ۵۰سال سا بقه، روزانه ظرفیت تولید بیش از ۵۰ تن انواع  شیشه‌های مصرفی برای صنایع غذایی، شیشه‌های مصرفی در صنعت روشنایی و شیشه‌های لوازم آرایشی و بهداشتی را دارد.

عباس بیک زاده مدیرعامل این شرکت با اشاره به اشتغال زایی مستقیم برای ۱۵۰ نفر می گوید: از ۱۰۰ نوع شیشه ای که تولید می کنیم، در برخی محصولات به عنوان تنها تولید کننده کشور محسوب می شویم و توانسته ایم ضمن صادرات ۲۰ درصد از تولیدات مان، با جلوگیری از واردات محصولات مشابه سالیانه ۷ میلیون یورو، صرفه جویی ارزی داشته باشیم.

 

تولید شیشه در نجف آباد

تولید شیشه در نجف آباد

https://www.aparat.com/v/BU6Fx

تولید روزانه ۵۰ تن انواع شیشه در نجف آباد