تولید سالیانه صدو شصت هزار تن محصولات زراعی و باغی در نجف آباد
تولید سالیانه صدو شصت هزار تن محصولات زراعی و باغی در نجف آباد

خبرگزاری ایمنا: رئیس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی نجف آباد گفت: پنج هزار واحد تولید محصولات زراعی در کنار سه هزار تولید کننده محصولات باغی و گلخانه ای این شهرستان در حال حاضر  در حدود پانزده هزار هکتار زمین های کشاورزی سالیانه به طور متوسط صدو شصت هزار تن محصول تولید می کنند که سهم […]

خبرگزاری ایمنا: رئیس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی نجف آباد گفت: پنج هزار واحد تولید محصولات زراعی در کنار سه هزار تولید کننده محصولات باغی و گلخانه ای این شهرستان در حال حاضر  در حدود پانزده هزار هکتار زمین های کشاورزی سالیانه به طور متوسط صدو شصت هزار تن محصول تولید می کنند که سهم بخش زراعی از این میزان به عدد صدو پنجاه و چهار هزار تن بالغ می شود .

مهدی کاظمی رئیس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی نجف آباد  در گفت و گو با خبرنگار ایمنا در نجف آباد ضمن اعلام این مطلب خاطر نشان کرد:« در بین  تولیدات زراعی نجف آباد، محصولات گندم و جو با میزان مساوی دو هزار و پانصد هکتار، جو با هزار و صد هکتار،ذرت با هزار هکتار و سیب زمینی با حدود چهارصد هکتار سطح زیر کشت بیشترین سهم از تولیدات زراعی شهرستان را به خود اختصاص داده اند.»

کاظمی در ادامه سخنان خود با اشاره به تولید سالیانه هفتاد و دو هزار تن انواع علوفه مانند ذرت،یونجه و شبدر از دو هزار و پانصد هزار هکتار سطح زیر کشت این محصولات در نجف آباد اضافه کرد:« ذرت با چهل و پنج هزار تن، برنج با دوازده و نیم،سیب زمینی با دوازده و گندم با بیش از ده هزار تن در کنار تولید نزدیک به پنج هزار تنی جو در طول یک سال زراعی بیشترین سهم وزنی از محصولات زراعی شهرستان را بالاتر از سهم ناچیز تولیداتی مانند حبوبات،صیفی جات،پیاز،سبزیجات برگی،سیر و زعفران به خود اختصاص داده اند.»

فعالیت چهارده هزار و چهارصد نفر در بخش تولید گندم آبی و دیم، بیش از هزار و چهارصد نفر در بخش تولید انواع علوفه و بیش از هزار و نهصد نفر در زمینه تولید محصولات صیفی نیز دیگر مطلبی بود که رئیس نظام صنفی کشاورزی نجف آباد با برشمردن آن ادامه داد:« برنج با سی هزار نفر، سیب زمینی با چهار هزار و هشتصد نفر و ذرت با پانصد و هفتاد نفر بخش دیگر از اشتغال دائم و پاره وقت تولید محصولات زراعی را در این شهرستان به خود اختصاص داده اند.»