تولید ماهانه ۲۰ هزار دست لباس در کارگاهی در نهضت آباد+فیلم
تولید ماهانه ۲۰ هزار دست لباس در کارگاهی در نهضت آباد+فیلم
باشگاه خبرنگاران جوان: حدود چهل نفر از بانوان روستای نهضت آباد نجف آباد، در یک کارگاه علاوه بر آموزش، ماهانه، ۲۰ هزار دست انواع پوشاک تولید می‌کنند.

تولید ماهانه ۲۰ هزار دست لباس در کارگاهی در نهضت آباد+فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان: حدود چهل نفر از بانوان روستای نهضت آباد نجف آباد، در یک کارگاه علاوه بر آموزش، ماهانه، ۲۰ هزار دست انواع پوشاک تولید می‌کنند.

مدیر مجموعه کار آفرینی و اشتغال روستایی و شهری گفت: در این مجموعه، علاوه بر استعدادیابی و شناسایی ظرفیت‌های خیاطی، مشاغل خانگی، صنایع دستی، صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی، بستری مناسب برای آموزش، اشتغال، ایجاد کسب و کار و تولید ایجاد می‌شود تا بانوان هم سهمی در تولید و درآمدزایی داشته باشند.

منصوره نجفیان اضافه کرد: تاکنون، بیش از ۵۰۰ نفر در استان برای ایجاد اشتغال، کارآفرینی و تولید تحت پوشش این مجموعه قرار گرفته اند که حدود ۱۰۰ نفر از آنان، پس از دریافت مدرک معتبر وارد بازار کار شده اند.

تولید ماهانه 20 هزار دست لباس در کارگاهی در نهضت آباد

تولید ماهانه ۲۰ هزار دست لباس در کارگاهی در نهضت آباد

 

تولید ماهانه ۲۰ هزار دست لباس در کارگاهی در نهضت آباد+فیلم