تولید چهارصد تن زالزالک در نجف آباد
تولید چهارصد تن زالزالک در نجف آباد
پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی نجف آباد: لطفی مسئول باغبانی جهاد شهرستان گفت: حدود یکصد هکتار از باغات شهرستان را درختان زالزالک (کِوِج) تشکیل داده که از این سطح، امسال بیش از چهارصد تن محصول برداشت و عمده آن به کشور عراق صادر شد.

تولید چهارصد تن زالزالک در نجف آباد

پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی نجف آباد: لطفی مسئول باغبانی جهاد شهرستان گفت: حدود یکصد هکتار از باغات شهرستان را درختان زالزالک (کِوِج) تشکیل داده که از این سطح، امسال بیش از چهارصد تن محصول برداشت و عمده آن به کشور عراق صادر شد.

تقویت قلب، آرامش بخشی و رفع اضطراب و بدخوابی از جمله مزایای این میوه است.

زالزالک یا کِوِج

زالزالک یا کِوِج

تولید چهارصد تن زالزالک در نجف آباد