تکذیب تعطیلی بخش کودکان بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد+ فیلم
تکذیب تعطیلی بخش کودکان بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد+ فیلم
صدا و سیما در گزارشی ویدئویی، مطلب اخیر خود در خصوص تعطیلی بخش کودکان بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد را تکذیب کرد.

تکذیب تعطیلی بخش کودکان بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد+ فیلم

صدا و سیما در گزارشی ویدئویی، مطلب اخیر خود در خصوص تعطیلی بخش کودکان بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد را تکذیب کرد.

خبرگزاری صدا و سیما، طی مطلبی در روز ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ و به نقل از شخصی که او را «شهروند خبرنگار» دانسته، اعلام کرده بود: با توجه به اپیدمی بیماری تنفسی اطفال در کل کشور تعداد بیماران اطفال بسیار زیاد شده است و طبیعتا نیاز به رسیدگی و بکارگیری امکانات بیشتر است اما نه تنها این مسئله در بیمارستان نجف آباد رعایت نشده بلکه باری بر دوش بیماران افزوده شده و بخش اطفال تعطیل شده است.

این شهروند، در ادامه نوشته: «در بیمارستان نجف آباد حدود ۴۰ بیمار کودک در یک مرکز که دارای ۱۸ تخت بخش اطفال است بستری هستند و بیماران در شرایط نامطلوبی در اورژانس فاطمه الزهرا نگه داشته می شوند .در این شرایط بحرانی بیمارستان دوم نجف آباد یعنی بیمارستان شهید محمد منتظری بخش کودکان خود را تعطیل کرده و تعداد محدودی تخت در نظر گرفته اند و از پذیرش بیماران اطفال خودداری می کنند .مکاتبه با معاونت درمان دانشگاه وشبکه بهداشت انجام شده که بی نتیجه بوده خواهشمندم صدای مردم نجف آباد باشید و خبرنگاران خود را جهت تهیه خبر از شرایط فاجعه بار اورژانس فاطمه الزهرا بفرستید.»

تکذیب تعطیلی بخش کودکان بیمارستان نجف آباد

تکذیب تعطیلی بخش کودکان بیمارستان نجف آباد

 

 

تکذیب تعطیلی بخش کودکان بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد+ فیلم