تکذیب تعطیلی بخش کودکان بیمارستان نجف آباد
تکذیب تعطیلی بخش کودکان بیمارستان نجف آباد
مطلب خبرگزاری صدا و سیما در خصوص تعطیلی بخش کودکان بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد، تکذیب شد.

تکذیب تعطیلی بخش کودکان بیمارستان نجف آباد

خبرگزاری صدا و سیما طی مطلبی در روز ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ و به نقل از شخصی که او را «شهروند خبرنگار» دانسته، اعلام کرده: با توجه به اپیدمی بیماری تنفسی اطفال در کل کشور تعداد بیماران اطفال بسیار زیاد شده است و طبیعتا نیاز به رسیدگی و بکارگیری امکانات بیشتر است اما نه تنها این مسئله در بیمارستان نجف آباد رعایت نشده بلکه باری بر دوش بیماران افزوده شده و بخش اطفال تعطیل شده است.

این شهروند، در ادامه نوشته: «در بیمارستان نجف آباد حدود ۴۰ بیمار کودک در یک مرکز که دارای ۱۸ تخت بخش اطفال است بستری هستند و بیماران در شرایط نامطلوبی در اورژانس فاطمه الزهرا نگه داشته می شوند .در این شرایط بحرانی بیمارستان دوم نجف آباد یعنی بیمارستان شهید محمد منتظری بخش کودکان خود را تعطیل کرده و تعداد محدودی تخت در نظر گرفته اند و از پذیرش بیماران اطفال خودداری می کنند .مکاتبه با معاونت درمان دانشگاه وشبکه بهداشت انجام شده که بی نتیجه بوده خواهشمندم صدای مردم نجف آباد باشید و خبرنگاران خود را جهت تهیه خبر از شرایط فاجعه بار اورژانس فاطمه الزهرا بفرستید.»

این موضوع را یکی از مسئولان شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد تکذیب کرده و از پیگیری حقوقی انتشار این مطلب خبر داده ولی تا لحظه انتشار این خبر، مطلب مذکور همچنان بر روی خروجی خبرگزاری صدا و سیما قرار دارد.

در چنین مواردی که یک خبرگزاری در حد و اندازه صدا و سیما، مطلبی را منتشر می کند، دستگاه مربوطه در شهرستان بایستی به سرعت نسبت به درستی یا نادرستی آن واکنش نشان داده، جوابیه تهیه کرده و اگر مطلب اشتباه است، جهت حذف آن و اقدامات لازم دیگر اقدام کند.

گاهی به جای این اقدامات، به «نجف آباد نیوز» فشار می آورند که شما این مطلب را حذف کن؛ در حالی که مطلب صدا و سیما با بازدیدهای ملی و حتی جهانی، همچنان بر روی خروجی خبرگزاری دیده می شود.

تکذیب تعطیلی بخش کودکان بیمارستان نجف آباد

تکذیب تعطیلی بخش کودکان بیمارستان نجف آباد

تکذیب تعطیلی بخش کودکان بیمارستان نجف آباد