تکذیب فوت روزانه ۱۷کرونایی در نجف آباد
تکذیب فوت روزانه ۱۷کرونایی در نجف آباد
فوت روزانه ۱۲ تا ۱۷ بیمار کرونایی در این بیمارستان شایعه است. سن بیشتر فوت شدگان کرونا در این بیمارستان بین ۴۰ تا ۷۵ سال بوده و در مجموع میزان فوتی ها نسبت به آمار مراجعه کنندگان بسیار کم بوده است.

تکذیب فوت روزانه ۱۷کرونایی در نجف آباد

فارس: رییس بیمارستان شهید محمدمنتظری نجف آباد گفت: فوت روزانه ۱۲ تا ۱۷ بیمار کرونایی در این بیمارستان شایعه است. سن بیشتر فوت شدگان کرونا در این بیمارستان بین ۴۰ تا ۷۵ سال بوده و در مجموع میزان فوتی ها نسبت به آمار مراجعه کنندگان بسیار کم بوده است.

عبدالله عسگری ادامه داد: در روز ۱۹ فروردین، بیش از ۹۰ نفربیمار کرونایی بستری داریم. تدابیر و پیش‌بینی‌هایی که در ماه‌های گذشته جهت تامین اکسیژن و دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز داشتیم، باعث شد در شرایط کنونی غافلگیر نشویم.

عسگری تصریح کرد: در حال حاضر با تکمیل ظرفیت بخش حاد تنفسی در حال آماده‌سازی فضای جدیدی در قسمت توسعه یافته بیمارستان جهت بستری کردن بیماران در روزهای آینده هستیم.

دکتر عبدالله عسگری رییس بیمارستان شهید محمد منتظری و دکتر محمد رضا ابوترابی ابوترابی معاون شبکه بهداشت نجف آباد

دکتر عبدالله عسگری رییس بیمارستان شهید محمد منتظری و دکتر محمد رضا ابوترابی ابوترابی معاون شبکه بهداشت نجف آباد

تکذیب فوت روزانه ۱۷کرونایی در نجف آباد