تکذیب کمک نصرالله معین به بیمارستان نجف آباد+فیلم
تکذیب کمک نصرالله معین به بیمارستان نجف آباد+فیلم
رضا کریمی مدیر اجرایی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد، کمک مالی نصر الله معین خواننده خارج نشین نجف آبادی به طرح توسعه این بیمارستان را تکذیب می کند. او گریزی هم به شرایط کرونایی این بیمارستان می زند.

تکذیب کمک نصرالله معین به بیمارستان نجف آباد+فیلم

رضا کریمی مدیر اجرایی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد، کمک مالی نصر الله معین خواننده خارج نشین نجف آبادی به طرح توسعه این بیمارستان را تکذیب می کند. او گریزی هم به شرایط کرونایی این بیمارستان می زند.

کریمی که اوایل شهریور امسال این گفت و گو را انجام داده، از اختصاص یک بخش ویژه بیماران کرونایی در این بیمارستان سخن گفته و ادامه می دهد: یک بخش ICU نیز با ظرفیت ۸ تخت به این منظور اختصاص پیدا کرده است.

وی در خصوص مشارکت مردم و خیرین در اجرای طرح توسعه ۱۰ هزار متر مربعی بیمارستان نیز می گوید: از بیست هزار تومان که یک پیرزن داد تا مبلغ بیش از یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان که بابت فروش زمین یکی از خیرین حاصل شد، در این طرح مشارکت مردمی داشته ایم.

نجف آباد نیوز: در بخشی از این فیلم، بنر مربوط به اسامی کمک دهندگان به ساختمان بیمارستان نمایش داده می شود که در آن نام برخی اشخاص شناخته شده شهر، خیرین، خیریه ها، خانواده شهدا و مجموعه های تولیدی دیده می شود.

به نظر می رسد دلیل اصلی شایعه کمک نصرالله معین به بیمارستان، وجود برخی اشخاص با نام خانوادگی مشابه در بین کمک دهندگان باشد.

طرح توسعه بیمارستان شهید منتظری

طرح توسعه بیمارستان شهید منتظری

تکذیب کمک نصرالله معین به بیمارستان نجف آباد+فیلم