تکرار آتش سوزی در بازار شب نجف آباد+فیلم و تصاویر
تکرار آتش سوزی در بازار شب نجف آباد+فیلم و تصاویر
فارس: ظهر امروز جمعه سیزدهم بهمن 1402، آتش‌سوزی گسترده ای در بازار هزار گل نجف‌آباد رخ داد و ظرف حدود ۲۰ دقیقه که آتش اطفاء شد، غرفه های پوشاک و لوازم پلاستیکی دچار حریق شده و نیمی از بازار در آتش سوخته است.

تکرار آتش سوزی در بازار شب نجف آباد+فیلم و تصاویر

فارس: ظهر امروز جمعه سیزدهم بهمن ۱۴۰۲، آتش‌سوزی گسترده ای در بازار هزار گل نجف‌آباد رخ داد و ظرف حدود ۲۰ دقیقه که آتش اطفاء شد، غرفه های پوشاک و لوازم پلاستیکی دچار حریق شده و نیمی از بازار در آتش سوخته است.

این بازار بخشی از پارک است که با داربست فلزی، غرفه هایی در آن ساخته شده و دارای سقف و دیواره‌های برزنتی است که دست فروشان در آن فعالیت داشتند.

منصور شیشه فروش مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: این حادثه ساعت ۱۱:۱۵ در بازار شب نجف آباد در پارک هزار گل اتفاق افتاده و۶ دستگاه اطفاء حریق به محل اعزام شدند.

شیشه فروش ادامه داد: حریق در ۳۰ غرفه که غرفه‌ها بیمه نبوده اند رخ داده است و علت آن در دست بررسی است.

این بازار، حوالی ساعت ۳عصر جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز در حادثه ای مشابه سوخته بود. در آن حادثه نیز نیمه شمالی این بازار موقت طعمه حریق شده بود.

تکرار آتش سوزی در بازار شب نجف آباد

تکرار آتش سوزی در بازار شب نجف آباد

تکرار آتش سوزی در بازار شب نجف آباد

تکرار آتش سوزی در بازار شب نجف آباد

تکرار آتش سوزی در بازار شب نجف آباد+فیلم و تصاویر