تکرار تجمع نهضت آبادی ها در برابر استانداری اصفهان+تصاویر
تکرار تجمع نهضت آبادی ها در برابر استانداری اصفهان+تصاویر

 تعدادی از ساکنین روستای نهضت آباد برای دومین بار طی هفته های اخیر در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند. این افراد که پلاکاردهایی را نیز در دست داشتند، به جانمایی تصفیه خانه فاضلاب شهر تیران در نزدیکی روستای خود معترض هستند. البته مسئولان معتقدند که با توجه به فاصله در نظر گرفته شده مابین تصفیه […]

 تعدادی از ساکنین روستای نهضت آباد برای دومین بار طی هفته های اخیر در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند.

این افراد که پلاکاردهایی را نیز در دست داشتند، به جانمایی تصفیه خانه فاضلاب شهر تیران در نزدیکی روستای خود معترض هستند.

البته مسئولان معتقدند که با توجه به فاصله در نظر گرفته شده مابین تصفیه خانه و بافت مسکونی روستا، هیچ گونه مشکل زیست محیطی برای ساکنین به وجود نخواهد آمد.

لازم به ذکر است که ساخت تصفیه خانه فاضلاب تیران در ماههای اخیر، چندین بار به دلیل چنین اعتراضاتی متوقف شده است.