تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم و تصاویر
تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم و تصاویر
ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نجف آباد و شهرداری این شهر، برای دومین سال پیاپی نمایش میدانی در مسیر جاودانگی را به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار خواهند کرد.

تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم

ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نجف آباد و شهرداری این شهر، برای دومین سال پیاپی نمایش میدانی در مسیر جاودانگی را به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار خواهند کرد.
این نمایش میدانی که سال گذشته با استقبال بسیار خوب شهروندان مواجه شد، وقایع تاریخی مهم اسلام را از زمان پیامبر تا به کنون، در قالب نمایش و همراه با جلوه های ویژه در معرض دید علاقه مندان می گذارد.
این برنامه امسال از ۳۰ شهریور به مدت ۶ شب، از ساعت ۸شب در ورزشگاه کارگران در کنار پارک کوهستان برگزار خواهد شد.
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی

نمایش میدانی در مسیر جاودانگی

تکرار نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد+فیلم

 
 
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی
نمایش میدانی در مسیر جاودانگی