تیغ بی فرهنگی بر تن المان های نجف آباد+ تصاویر
تیغ بی فرهنگی بر تن المان های نجف آباد+ تصاویر

با وجود تلاش گسترده تعدادی از هنرمندان و شهرداری نجف آباد برای زیبا سازی محیط شهر در ایام نوروز که اتفاقا با استقبال بسیار خوب مردم و گردشگران در سه سال اخیر مواجه شده،ولی متاسفانه ضعف فرهنگی عده ای باعث ایراد صدمات متعدد به المان های  موجود شده که این امر می تواند زنگ خطر […]

با وجود تلاش گسترده تعدادی از هنرمندان و شهرداری نجف آباد برای زیبا سازی محیط شهر در ایام نوروز که اتفاقا با استقبال بسیار خوب مردم و گردشگران در سه سال اخیر مواجه شده،ولی متاسفانه ضعف فرهنگی عده ای باعث ایراد صدمات متعدد به المان های  موجود شده که این امر می تواند زنگ خطر تشدید ضعف های فرهنگی در شهر را برای همه مردم و مسئولان به صدا در آورد.

البته در این میان برخی معتقدند که چنین کاری تنها از دست معدودی بی فرهنگ ساخته است و نباید آن را به پای همه شهروندان نوشت ولی اگر بخواهیم منصفانه به موضوع نگاه کنیم، باید قبول کرد که همه ما در بروز چنین ضعف های فرهنگی به نوعی سهیم هستیم.

از یک خبرنگار و پایگاه خبری  تا خانواده ای که سهمش در تربیت بیش از همه است گرفته تا مسئولان رده ها و جایگاه های مختلف همه به نوعی در ادامه چنین ضعف های فرهنگی دارای مسئولیت هستیم و نمی توانیم با توجیه های مختلف از بار سنگین وظایف خود در زمینه  تقویت فرهنگ شهروندی بکاهیم.

به هر حال تا وقتی نیز که واقع گرایانه و جهادی به عرصه کارهای فرهنگی ورود نداشته باشیم، باز هم باید شاهد ضعف فرهنگ شهروندی در بخش های مختلف و خودنمایی گاه و بیگاه آن باشیم.