ثبت اسناد دو موقوفه در نجف آباد به ارزش ۲میلیارد تومان
ثبت اسناد دو موقوفه در نجف آباد به ارزش ۲میلیارد تومان
باشگاه خبرنگاران جوان: رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گفت: با تلاش و پیگیری با اداره ثبت و اسناد شهرستان نجف آباد اسناد مالکیت دو موقوفه در راستای حفاظت از موقوفات و اجرای امینانه نیات واقفان نیک اندیش به نام موقوفه اخذ شد.

ثبت اسناد دو موقوفه در نجف آباد به ارزش ۲میلیارد تومان

باشگاه خبرنگاران جوان: رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گفت: با تلاش و پیگیری با اداره ثبت و اسناد شهرستان نجف آباد اسناد مالکیت موقوفات عبدالحسین حسن یاری و کاروانسرای هسنیجه در راستای حفاظت از موقوفات و اجرای امینانه نیات واقفان نیک اندیش به نام موقوفه اخذ شد.
حجت‌الاسلام رضا صادقی اظهار کرد:این ۲ سند مالکیت به ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان به نام موقوفات نجف آباد دریافت و به یازده رقبه موجود متصل شد. این موقوفات که مساحت بیش از سه هزار و سیصد متر مربع را در بر می گیرند، با نیت تعمیر حمام عمومی و مسجد در کنار کمک به مسافران بی بضاعت در راه مانده وقف شده اند.
وقف برای نیازمندان

وقف

ثبت اسناد دو موقوفه در نجف آباد به ارزش ۲میلیارد تومان