ثبت موقوفه ۴۰ میلیاردی متفاوت در نجف آباد
ثبت موقوفه ۴۰ میلیاردی متفاوت در نجف آباد
باشگاه خبرنگاران جوان: رییس اوقاف و امور خیریه شهرستان گفت: بنیاد موقوفات عام نیکوکاری شادی آفرین، بیست واحد مسکونی به ارزش چهل میلیارد تومان را برای مواردی مانند تعالی و رشد ایتام و دانش آموزان مستعد و کم برخوردار وقف کرد.

ثبت موقوفه ۴۰ میلیاردی متفاوت در نجف آباد

باشگاه خبرنگاران جوان: رییس اوقاف و امور خیریه شهرستان گفت: بنیاد موقوفات عام نیکوکاری شادی آفرین، بیست واحد مسکونی به ارزش چهل میلیارد تومان را برای مواردی مانند تعالی و رشد ایتام و دانش آموزان مستعد و کم برخوردار وقف کرد.

حجت الاسلام رضا صادقی با اشاره به قرار گرفتن این واحد ها در دو بلوک ۱۰واحدی با زیربنای ششصد مترمربعی در شمال نجف آباد، گفت: تعالی و رشد ایتام در ابعاد مختلف زندگی مادی، معنوی، فرهنگی و اجتماعی، تعالی و رشد دانش آموزان مستعد و کم برخوردار، کمک به بهداشت و درمان جامعه، ایجاد زمینه و بستر مناسب برای توسعه فرصت‌های شغلی جوانان، کمک به جانبازان و معلولان، کمک به ازدواج زوج‌های جوان از طریق پرداخت وام‌های مناسب و کمک و برنامه ریزی برای تهیه مسکن نیازمندان از جمله نیات این موقوفه هستند.

صادقی از ثبت موقوفه توسط مصطفی طاهری، زهرا نباتی، وحید طاهری، اطهر طاهری، مطهره طاهری و وحیده طاهری سخن گفت و اضافه کرد: تلاش برای پیشرفت جامعه و ایجاد زندگی بهتر برای مردم به ویژه ساکنان شهرستان، کمک به موسساتی که در چارچوب اهداف این وقف‌نامه فعالیت دارند و هر آنچه بر اساس نیاز روز جامعه به تشخیص متولیان وقت برای کمک به رفاه اجتماعی نیاز باشد، جزء دیگر اهداف این موقوفه هستند.

دفتر بنیاد موقوفات عام نیکوکاری شادی آفرین، در خیابان معرفت، کوچه ملکی قرار گرفته و وقف مذکور به گونه ای تنظیم شده که امکان اضافه کردن موقوفات و رقبات جدید به آن وجود داشته باشد.

وقف برای نیازمندان

وقف

ثبت موقوفه ۴۰ میلیاردی متفاوت در نجف آباد