جابه‌جایی تاسیسات آبی در زیرگذر شهدای دانشجوی نجف آباد
جابه‌جایی تاسیسات آبی در زیرگذر شهدای دانشجوی نجف آباد
موج: مدیر آبفای نجف آباد گفت: مراحل پایانی عملیات جابه‌جایی خط انتقال آب ایستگاه پمپاژ ویلاشهر به مخزن 20 هزار مترمکعبی در زیرگذر شهدای دانشجوی شهر نجف آباد در حال انجام است.

جابه‌جایی تاسیسات آبی در زیرگذر شهدای دانشجوی نجف آباد

موج: مدیر آبفای نجف آباد گفت: مراحل پایانی عملیات جابه‌جایی خط انتقال آب ایستگاه پمپاژ ویلاشهر به مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی در زیرگذر شهدای دانشجوی شهر نجف آباد در حال انجام است.

جواد کاظمی بیان داشت: جابه‌جایی این خط انتقال با همکاری گروه مدیریت بحران شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به طول ۶۴۰ متر و قطر یک هزار میلی متر با ۳ عبور عرضی از جاده نجف آباد، از ۲۵ اردیبهشت ماه آغاز شده و پیش بینی می شود تا  ۲۵ خرداد ماه ادامه یابد.

کاظمی افزود: هم اکنون نجف آباد تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ است و آب از شیرخانه قهدریجان به ایستگاه پمپاژ ویلاشهر منتقل می شود و سپس از طریق این خط به مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی منتقل و بین مشترکین توزیع می شود.

نجف آباد نیوز: عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح شهدای دانشجو در نزدیکی دانشگاه آزاد نجف آباد، اوایل آبان۱۴۰۰ با برآورد هزینه ۱۳۰ میلیارد تومان و زمان بندی هجده تا بیست‌وچهار ماه شروع شده است.

جابه‌جایی تاسیسات آبی در زیرگذر شهدای دانشجوی نجف آباد

جابه‌جایی تاسیسات آبی در زیرگذر شهدای دانشجوی نجف آباد

جابه‌جایی تاسیسات آبی در زیرگذر شهدای دانشجوی نجف آباد