جاده ساخته شدۀ جهادسازندگی نجف‌آباد در والفجر۴+فیلم
جاده ساخته شدۀ جهادسازندگی نجف‌آباد در والفجر۴+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که مهر62 توسط مرحوم محمود اصفهانی (باهنر) در جریان عملیات والفجر4 ضبط شده، بخش‌هایی از جاده احداث شده در منطقه، با مشارکت جهادسازندگی نجف‌آباد، نشان داده می‌شود.

جاده ساخته شدۀ جهادسازندگی نجف‌آباد در والفجر۴+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که پانزدهم مهر۶۲ توسط مرحوم محمود اصفهانی (باهنر) در جریان عملیات والفجر۴ در حوالی بانه ضبط شده، بخش‌هایی از جاده احداث شده در منطقه، با مشارکت جهادسازندگی نجف‌آباد، نشان داده می‌شود.
اصفهانی که ترکِ یک موتور نشسته، ضمن نشان دادن بخش‌هایی از این جاده راهبردی و مهم، توضیح می‌دهد که این مسیر حدوداً سی‌کیلومتری، قبلاً حدود یک‌متر عرض و حالت مالرو داشته ولی با مشارکت جهاد سازندگی نجف‌آباد، شهرکرد و مهندسی سپاه، به وضعیت فعلی رسیده.
در قسمت دیگری هم توضیح داده می‌شود که احداث چنین جاده‌ای، حداقل دو سال طول می‌کشد ولی با تلاش شبانه‌روزی نیروهای جهاد، در بازۀ زمانی کمتر از شش‌ماه آماده شده.
این مسیر که بخش‌هایی از آن در دید و تیر عراق و نیروهای ضدانقلاب بوده، در سه بخش ایجاد شده. ده کیلومتر اول آن‌را جهادسازندگی نجف‌آباد و شهرکرد ساخته‌اند، ده کیلومتر دوم را جهادسازندگی نجف‌آباد به تنهایی آماده کرده و ده‌کیلومتر سوم با مشارکت جهادسازندگی نجف‌آباد و مهندسی سپاه، تعریض و تسطیح شده.
احداث حداقل بیست دهنۀ پل در مسیر جاده، شرایط خطرناک فعالیت روی جاده به دلیل حضور ضدانقلاب در منطقه، تقدیم چندین شهید در جریان آماده‌سازی جاده، تداوم جاده تا بخشی از ارتفاع و ادامۀ آن به شکل مالرو و استفاده از قاطر برای جابه‌جایی امکانات در قسمت انتهایی جاده، دیگر توضیحات ارائه شده در این فیلم هستند.
در بخش دیگری از فیلم، فیلمبردار جادۀ دیگری را نشان می‌دهد و بدون ارائه توضیحات بیشتر به دلیل مسائل حفاظتی و امنیتی، از آماده‌سازی این مسیر راهبردی توسط جهادسازندگی نجف‌آباد سخن می‌گوید.
اصفهانی، با نشان دادن سنگری بر روی ارتفاع، آن‌را سنگر سابق ضدانقلاب خوانده و در ادامه، از شهادت شهید قدمعلی عباسی از جوزدان، طی روز گذشته در همین محدوده خبر می‌دهد.
در ادامه، دوربین دو رزمنده را نشان می‌دهد که گویا یکی‌شان از جهاد‌سازندگی نجف‌آباد و دیگری از مسئولان قرارگاه است. نیروی جهاد توضیح می‌دهد که محدودۀ جاده، حدود هفت ماه است که پاکسازی و تامین شده.
در قسمت دیگری از فیلم نیز عبور چند مرد و زن کرد از اهالی روستاهای منطقه و تردد تعدادی از خودروهای ارتشی دیده می‌شود.
شهید قدمعلی عباسی، ۱۴ مهر۶۲ در ۲۷سالگی در حوالی مریوان به شهادت رسیده و در گلزار شهدای جوزدان به خاک سپرده می‌شود.

شهید قدمعلی عباسی از جوزدان. رزمنده جهاد سازندگی نجف آباد

شهید قدمعلی عباسی از جوزدان. رزمنده جهاد سازندگی نجف آباد

 

جاده ساخته شدۀ جهادسازندگی نجف‌آباد در والفجر۴+فیلم