جای خالی کتاب در هدایای نوروزی مسئولان
جای خالی کتاب در هدایای نوروزی مسئولان

با وجود اهمیت فرهنگ کتاب و کتابخوانی و شروع حرکت های تحسین برانگیز بعضا مردمی برای جایگزینی کتاب به جای پول نقد در هدایای نوروزی، متاسفانه باز هم شاهد هستیم که برخی مسئولان شهر همچنان به صورت سنتی فکر کرده و برای هدیه نوروزی خود چیزهایی مانند سررسید و یا پول نقد را در نظر […]

با وجود اهمیت فرهنگ کتاب و کتابخوانی و شروع حرکت های تحسین برانگیز بعضا مردمی برای جایگزینی کتاب به جای پول نقد در هدایای نوروزی، متاسفانه باز هم شاهد هستیم که برخی مسئولان شهر همچنان به صورت سنتی فکر کرده و برای هدیه نوروزی خود چیزهایی مانند سررسید و یا پول نقد را در نظر گرفته اند.

این امر در حالی است که چنین هدایایی به وفور می تواند از جاهای مختلف تامین شود ولی در مورد مسئولان شهر که هدایا را از بودجه بیت المال نیز تهیه می کنند بهتر است از کتاب و اقلام فرهنگی شاخص برای چنین منظوری استفاده شود.

نکته دیگری که در این موضوع وجود دارد این است که سررسید های اهدایی مسئولان در بیشتر موارد بدون استفاده در گوشه و کنار خانه ها و یا ادارات دولتی بدون استفاده باقی مانده و یا در بهترین حالت تنها برای یک نفر و آن هم در طول یک سال قابل استفاده خواهد بود ولی در مورد کتاب علاوه بر نداشتن محدودیت زمانی خاص،امکان استفاده چندین نفر از آن نیز وجود خواهد داشت.

امیدواریم در شروع سال جاری شاهد تکرار چنین اتفاقاتی نباشیم  و مدیران دستگاه های اجرایی یا هدیه نوروزی ندهند و یا اگر واقعا مجبور به چنین کاری هستند حداقل به شکل صحیح آن را انجام دهند. البته همه از اوضاع مالی دولت و کشور اطلاع داریم و چه بهتر که همه دوستان که به نوعی به بیت المال متصل هستند کلا دور چنین برنامه هایی را خط بکشند