جدول زمانبندی مراسم تعزیه خوانی مهدیه نجف آباد
جدول زمانبندی مراسم تعزیه خوانی مهدیه نجف آباد

مراسم تعزیه خوانی هیئت مهدیه نجف آباد از روز سه شنبه ۹۲/۸/۲۱ لغایت جمعه ۹۲/۸/۲۴ در مکان مهدیه نجف آباد طبق زمانبندی زیر برگزار میگردد.  سه شنبه ۹۲/۸/۲۱  شهادت حضرت علی اکبر (ع) از ساعت ۱ بعد از ظهر  چهار شنبه ۹۲/۸/۲۲ شهادت حضرت ابالفضل (ع) از ساعت ۱ بعد از ظهر  پنج شنبه ۹۲/۸/۲۳ […]

مراسم تعزیه خوانی هیئت مهدیه نجف آباد از روز سه شنبه ۹۲/۸/۲۱ لغایت جمعه ۹۲/۸/۲۴ در مکان مهدیه نجف آباد طبق زمانبندی زیر برگزار میگردد.
 سه شنبه ۹۲/۸/۲۱  شهادت حضرت علی اکبر (ع) از ساعت ۱ بعد از ظهر
 چهار شنبه ۹۲/۸/۲۲ شهادت حضرت ابالفضل (ع) از ساعت ۱ بعد از ظهر
 پنج شنبه ۹۲/۸/۲۳ شهادت امام حسین (ع) از ساعت ۱ بعد از ظهر
 جمعه ۹۲/۸/۲۴  شهادت حضرت رقیه (س) (بازار شام)  بعد از نماز مغرب و عشاء