جدول و نقشه قطعی برق در نجف آباد
جدول و نقشه قطعی برق در نجف آباد
بر اساس آخرین اخبار سایت شرکت توزیع برق استان، بیشتر نقاط استان فاقد خاموشی های قابل توجه هستند.

جدول و نقشه قطعی برق در نجف آباد

بر اساس آخرین اخبار سایت شرکت توزیع برق استان، بیشتر نقاط استان فاقد خاموشی های قابل توجه هستند.

در آخرین تغییرات سایت اداره برق استان، برنامه خاموشی هر شهرستان به صورت محدود و در تاریخ های خاص اعلام شده. جهت اطلاعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه کنید: طبق برنامه اعلامی، بیشتر نقاط استان خاموشی قابل توجهی ندارند.

برنامه جدید خاموشی های احتمالی

 

برنامه زمانبندی خاموشی های احتمالی شهرستان نجف آباد بر اساس نقشه 

(امکان دارد به دلیل مراجعه زیاد به سایت شرکت برق، این صفحه بالا نیاید. جزئیات گروه ها را می توانید در ادامه همین خبر دنبال کنید)

علاوه بر نقشه و جست وجو بر اساس رمز رایانه درج شده در بالای هر قبض، برای هر نقطه ای که در آن زندگی یا کار می کنید، یک گروه تعریف شده و زمان احتمالی هر گروه در تاریخ های مختلف در این جدول مشخص شده است. گروه خود را از لینک زیر یا متنی که در ادامه اورده شده، پیدا کرده و برای قطعی احتمالی برق آماده باشید.

کد گروه ها

این اطلاعات شامل تمامی نقاط شهرستان از جمله گلدشت، کهریزسنگ، مهردشت (شامل دهق و علویجه)، بخش مرکزی نجف آباد و روستاهای اطراف آن در کنار شهرک های صنعتی می شود.

ساعات اوج مصرف از ۱۱ظهر تا ۷عصر اعلام شده و از شهروندان تقاضا شده که در مصرف برق صرفه جویی کنند. در ساعات اعلام شده، احتمال قطع برق وجود دارد و در صورت صرفه جویی، برق قطع نخواهد شد. همچنین در صورت افزایش مصرف، در برخی ساعات خاص امکان اضافه شدن گروه های بیشتر به ساعات قطع برق نیز وجود خواهد داشت.

کل استان به ۱۸ گروه مختلف تقسیم شده که در ادامه مناطقی از شهرستان نجف آباد که در هر کدام از این گروه ها قرار می گیرند، به ترتیب آورده می شوند:

گروه۱:

 • نجف آباد، کمربندی جنوبی نجف آباد، منطقه باغات پشت ورزشگاه رسالت

گروه۲:

 •  گلدشت، منطقه کشاورزی بلوار معلم گلدشت (کاشی نیلو) تا کمربندی خمینی شهر و انتهای بلوار ابوذر
 • نجف آباد، منطقه کشاورزی جاده شرکت سابیر، جوزدان، محله های پشت مسجد و علیا

گروه۳:

 • نجف آباد، مهردشت، جاده دهق، روستای حسن آباد و شهرک صنعتی هسنیجه

گروه۴:

 • نجف آباد، بلوار پژوهش (جاده قهدریجان)، قلعه سفید، محله پایین، کهریزسنگ سمت جنوب بلوار امام

گروه۷:

 • مهردشت، خیابان ولیعصر و باهنر، روستاهای اشن، گلدره، خونداب، دماب و خیر آباد
 • نجف آباد، خیابان ۱۷شهریور، رجایی (رضایی) شمالی، ۱۵خرداد شمالی، نمازی، چهار باغ، کشاورز، شریعتی مرکزی، طالقانی امیر آباد
 • مهردشت، شهر علویجه و منطقه کشاورزی علویجه

گروه۸:

 • نجف آباد، صالح آباد، منتظری شمالی و جنوبی، خیابان شریعتی، خیابان های بهشتی و مطهری شمالی و جنوبی در امیر آباد، کمربندی شمالی، پادگان عاشورا، پادگان امام صادق، شهرک آزادگان فازهای ۱ و۲ و ۳ و و۴، شهرک سعید فر
 • تمام یزدانشهر، شهرک امام علی یزدانشهر، خیابان ریخته گری شهیدی
 • ویلاشهر، بلوار باهنر، خیابان های پیام، ویلای شمالی و جنوبی، ویلاشهر اول، خیابان کمپ، جاده روبه روی دانشگاه آزاد

گروه۹:

 • نجف آباد، کمربندی نجف آباد به خمینی شهر، خیابان پشت پمپ بنزین کمربندی، بلوار دانشگاه آزاد و انشعابات سمت غرب بلوار، خیابان شریعتی حدفاصل فلکه بسیج تا کوچه بهار،  فرخی، امیر کبیر، مولوی شمالی، کوچه های صفا و بهمن، بیمارستان شهید منتظری
 • ویلاشهر، بلوار باهنر، بلوار آیت الله سعیدی، خیابان معلم، بلوار منتظری، خیابان ولیعصر، شهرک امام علی
 • نجف آباد، کمربند شمالی نجف آباد، منتظری شمالی تا چهارراه نوبهار، بلوار فجر، خیابان دانش و فردوسی شمالی، خیابان نمازی و اسرافیلیان
 • دانشگاه آزاد نجف آباد

گروه۱۰:

 • نجف آباد، کمربندی جنوبی نجف آباد، بلوار فیروز آباد به سمت شرق، جاده اتان گاز، خیابان چهار باغ به سمت جنوب، خیابان های کارگر، خاقانی و مفتح امیر آباد، شهرک بهاران تا ابتدای کمربند شمالی، شریعتی شرقی، آیت (مجاهد)شمالی، بهارستان و مکتب
 • نجف آباد، بلوار شهیدان حجتی سمت شرق، شیخ بهایی جنوبی، بزرگمهر، قدس شرقی، ۲۲بهمن جنوبی، چهار راه شهرداری، شیخ بهایی مرکزی، خیابان شریعتی، خیابان ۱۷شهریور حدفاصل شیخ بهایی تا بانک خون، منتظری شمالی تا چهار راه نوبهار، بازار نجف آباد
 •  فیروز آباد، جلال آباد و آخر جلال آباد شامل قسمت میان کوه، باغات و مرغداری های جلال آباد، روبه روی گلزار شهداء یزدانشهر، به سمت جنوب بلوار جانبازان، بلوار بیمارستان (پرستار)

گروه۱۱:

 • نجف آباد، بلوار دفاع مقدس (کمربندی)، سمت غرب بلوار طالقانی، چاه های آب محمد آباد، دلگشای شرقی، قدس شرقی، رسالت، کاروان، فارابی، قسمتی از ۱۷شهریور
 • نجف آباد، بلوار بهارستان، شیخ آباد، رضایی جنوبی، آیت جنوبی، انتهای خیابان شهدا بعد از خیابان ۱۵خرداد تا آخر، انتهای قدس غربی، خیابان چهار باغ به سمت جنوب
 • نجف آباد، بلوار شهیدان حجتی سمت غرب، منتظری جنوبی، نظام الملک، شهدا تا ۱۵ خرداد، رضایی (رجایی) جنوبی، قدس مرکزی، گلبهار غربی، قسمت جنوب میدان باغملی

گروه ۱۲:

 • نجف آباد، جاده فولادشهر، انشعابات شن شویی فک، حسناتی و برنجکوبی میلاد، شهر جوزدان، شهرک قائم تا خروجی جوزدان
 • نجف آباد، بلوار ولیعصر، دلگشا غربی، باغ نو، گلبهار شرقی، ۲۲بهمن جنوبی، امام شرقی تا روبه روی اداره برق
 • گلدشت، بلوار امام، بلوار طالقانی قلعه سفید، خیابان ولیعصر قلعه سفید از بلوار طالقانی تا گلزار شهدای محله بالا، باغات سمت ورزشگاه قلعه سفید
 • کهریزسنگ، بلوارهای الغدیر و ولیعصر و خیابان شهدای کاشی
 • گلدشت سمت شمال بلوار امام، بلوار معلم گلدشت، از فلکه گلدشت تا ابتدای خیابان سعدی، خیابان کشاورز غربی، سعدی غربی، محله ماکارونی، بلوارهای ابوذر گلشهر و الغدیر گلدشت، خیابان نشاط شمالی، جاده قدیم ویلاشهر، سمت شمال بلوار ایت الله ایزدی، فلکه سمت شرق، بلوار دانشگاه آزاد سمت شرق
 • گلدشت، خیابان های منتظری و پیروزی، شهید بهشتی، منطقه باغات سپید نخ، سمت جنوب بلوارهای الغدیر و آیت الله ایزدی، سمت شرق بلوار طالقانی نجف آباد و مزار شهدا

گروه۱۳:

 • مهردشت، فاز اولی شهرک صنعتی علویجه، خیابان های اول، سوم، پنجم و هفتم
 • مهردشت، شهرک صنعتی هسنیجه، فاز دوم به طور کامل، خیابان های کارگر و تلاش۱تا۵، تولید و نیرو
 • مهردشت، فاز اول شهرک صنعتی علویجه، خیابان های دوم، چهارم، ششم و هشتم

گروه۱۴:

 • مهردشت، شهرک صنعتی دهق، خیابان های نرگس، ارمغان، رز و فرعی ها، دانشگاه آزاد
 • مهردشت، شهرک صنعتی علویجه، خیابان تلاش۴، اختصاصی ذوب القایی، کیمیا چدن (مجید نورشرق)
 • مهردشت، شهرک صنعتی دهق، خیابان های شقایق، بهار، لاله و فرعی ها، قسمت عمده شهر دهق شامل خیابان های امام و شریعتی
 • مهردشت، شهرک صنعتی علویجه، خیابان تلاش۴، اختصاصی ذوب القایی کیمیا چدن (رسول کریمی)

گروه۱۵:

 • نجف آباد،شهرک صنعتی پلیس راه فاز ۲، اختصاصی صنایع چدن
 • نجف آباد، شهرک صنعتی پلیس راه، فاز۱ و۲، خیابان فولاد، خیابان روبه روی نگهبانی شهرک، خیابان های ۲ و ۳
 • نجف آباد، خیابان روبه روی گازسوزان، شرکت قدس واحد ۱، منطقه سنگبری های پشت پلیس راه، خیابان خرداد، ادامه تا قبرستان صالح آباد
 • نجف آباد، منطقه صنعتی پلیس راه، خیابان اول، منطقه سنگبری های سمت پلیس راه، سمت شمال بلوار پلیس راه از پست تا خیابان فروردین، خیابان های تیر، اردیبهشت، مهر، آبان و مرداد

گروه ۱۶:

 • نجف آباد، جاده نجف آباد به تیران سمت شمال شرق، روستای همت آباد، آخر همت آباد، سمت ایستگاه گاز، منطقه صنعتی همت آباد، منطقه صنعتی پلیس راه فاز ۲ سمت حاتم گاز
 • ویلاشهر، منطقه صنعتی ویلاشهر، قسمتی از خیابان ۱۰۱، سمت جنوب فرعی دهم، سمت خیابان قادری شمالی
 • نجف آباد، سنگبری های روبه روی پلیس راه، کوچه های زاگرس، دنا، دماوند، البرز، سهند و سبلان، ایستگاه سی ان جی یزدانشهر
 • ویلاشهر، منطقه صنعتی ویلاشهر، از پست به طرف کارخانه کاشی مرجان۲، خیابان ۱۰۱ سمت شمال فرعی دهم تا خیابان قادری شمالی
 • ویلاشهر، منطقه صنعتی ویلاشهر، خیابان ۱۰۱ و ۱۰۲ و فرعی ها، سمت شرق خیابان قادری شمالی

گروه ۱۷:

 • نجف آباد، منطقه صنعتی کاوه به صورت کامل، شهرک صنعتی ویلاشهر، ابتدای خیابان ۱۰۳ و خیابان های ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷ و فرعی ها
 • نجف آباد، گلدشت، اختصاصی کارخانه کاشی نیلو
 • نجف آباد، جاده نقاهتگاه شهید رجایی، خیابان حافظ شرقی و  غربی گلدشت، بلوار ابوذر گلشهر، بعد از فلکه بسیج
 • نجف آباد، منطقه صنعتی ویلاشهر، خیابان ۱۰۳، فرعی سوم تا ابتدای خیابان قادری

گروه ۱۸:

 • گلدشت، بلوار امام گلدشت، اختصاصی کاشی اصفهان
 • گلدشت، بلوار طالقانی، خیابان کارگر غربی، خیابان های قدوسی و گلبهار، منطقه صنعتی جلال آباد، سمت شمال بلوار امیر کبیر، خیابان های فارابی، ابوریحان بیرونی و فرعی ها
 • جوزدان، منطقه صنعتی نجف آباد (شماره۲- جوزدان)، بلوار امیر کبیر، سمت شمال بلوار، خیابان های شیخ بهایی، ابوریحان بیرونی و خیام
 • جوزدان، منطقه صنعتی نجف آباد (شماره۲- جوزدان)، بلوار دکتر حسابی و فرعی ها
 • جوزدان، منطقه صنعتی نجف آباد (شماره۲- جوزدان)، بلوار امیر کبیر، سمت جنوب بلوار و فرعی ها، خیابان های ابوریحان، شهریار جنوبی، رازی و فرعی ها

 

درآمد خورشیدی در نجف آباد+تصاویر

جدول و نقشه قطعی برق در نجف آباد