جریمه میلیونی برای تردد در نجف آباد
جریمه میلیونی برای تردد در نجف آباد
در آخرین جلسه ستاد شهرستانی مقابله با کرونا در نجف آباد، از بخشداری ها و شهرداری ها خواسته شده با نصب بنرهایی اعلام کنند که خودروهایی که با پلاک شهرهای قرمز و نارنجی به نجف آباد بیایند، از پانصد هزار تومان تا یک میلیون تومان جریمه خواهند شد.

جریمه میلیونی برای تردد در نجف آباد

در آخرین جلسه ستاد شهرستانی مقابله با کرونا در نجف آباد، از بخشداری ها و شهرداری ها خواسته شده با نصب بنرهایی اعلام کنند که خودروهایی که با پلاک شهرهای قرمز و نارنجی به نجف آباد بیایند، از پانصد هزار تومان تا یک میلیون تومان جریمه خواهند شد.

در حال حاضر نیز در برخی نقاط شهر، این گونه اطلاع رسانی شده که تردد داخل شهر، از ساعت ۹ شب تا ۳ صبح ممنوع و مشمول جریمه است.

متاسفانه اطلاع رسانی خوب و منظمی در خصوص تصمیمات ستادهای ملی، استانی و شهرستانی کرونا نمی شود و تغییرات متعدد و بعضاً متناقض تصمیم ها، رسانه ها را هم گیج کرده؛ چه برسد به شهروندان.

جریمه خودرو

جریمه خودرو

جریمه میلیونی برای تردد در نجف آباد