جریمه ۲ میلیون تومانی برای زنده گیری آهو
جریمه ۲ میلیون تومانی برای زنده گیری آهو

در پی تماس دوستداران حیات وحش مبنی بر نگهدای یک بره آهو درمنزلی در شهرستان نجف آباد نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان به محل مراجعه کرده و د راین زمینه یک متخلف دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد. با شکایت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد متخلف زنده گیری و نگهداری […]

در پی تماس دوستداران حیات وحش مبنی بر نگهدای یک بره آهو درمنزلی در شهرستان نجف آباد نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان به محل مراجعه کرده و د راین زمینه یک متخلف دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

با شکایت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد متخلف زنده گیری و نگهداری یک راس آهو توسط دادگاه به مبلغ بیست میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

طبق این حکم متخلف یاد شده به پرداخت جریمه نقدی در حق صندوق دولت و جریمه ضرر و زیان در حق سازمان حفاظت محیط زیست محکوم گردید.

نگهداری از جانوران وحشی در منازل علاوه بر احتمال انتقال بیماریهای مشترک انسان و حیوان، موجب می گردد این جانوران توانایی بازگشت و بقاء در زیستگاه های طبیعی خود را از دست بدهند. 

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان