جریمه ۲۴میلیونی تعمیرکار خودرو در نجف آباد
جریمه ۲۴میلیونی تعمیرکار خودرو در نجف آباد
صدا و سیما: رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نجف آباد افزود: پرونده تعمیرکار خودرو سواری که از لوازم یدکی تقلبی در تعمیر خودرو شاکی استفاده کرده بود در شعبه دوم تعزیرات حکومتی شهرستان نجف آباد رسیدگی شد.

جریمه ۲۴میلیونی تعمیرکار خودرو در نجف آباد

صدا و سیما: رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نجف آباد افزود: پرونده تعمیرکار خودرو سواری که از لوازم یدکی تقلبی در تعمیر خودرو شاکی استفاده کرده بود در شعبه دوم تعزیرات حکومتی شهرستان نجف آباد رسیدگی شد.
سعید بلانی زاده گفت: شعبه رسیدگی کننده با توجه به شکایت شاکی از تعویض تسمه تایم و همچنین نظریه کارشناسی، اتهام انتسابی را محرز اعلام و تعمیرکار خودرو که از لوازم یدکی تقلبی در تعمیر خودرو استفاده کرده را به پرداخت بیش از ۲۴ میلیون تومان خسارت محکوم کرد.

سعید بلانی زاده رییس اداره تعزیرات شهرستان نجف آباد

سعید بلانی زاده رییس اداره تعزیرات شهرستان نجف آباد

جریمه ۲۴میلیونی تعمیرکار خودرو در نجف آباد