جریمه ۲۴۴ میلیونی صاحب ماینر در نجف آباد
جریمه ۲۴۴ میلیونی صاحب ماینر در نجف آباد
صدا و سیما: علی اکبر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در بازرسی از یک کارگاه تولیدی در باغات شهرستان نجف آباد، ۱۰ عدد دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) همراه با لوازم آن کشف و متهم در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی به پرداخت بیش از 244 میلیون تومان جزای نقدی و ضبط اموال محکوم شد.

جریمه ۲۴۴ میلیونی صاحب ماینر در نجف آباد

صدا و سیما: علی اکبر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در بازرسی از یک کارگاه تولیدی در باغات شهرستان نجف آباد، ۱۰ عدد دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) همراه با لوازم آن کشف و متهم در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی به پرداخت بیش از ۲۴۴ میلیون تومان جزای نقدی و ضبط اموال محکوم شد.

کشف ماینر قاچاق در نجف آباد

کشف ماینر قاچاق در نجف آباد

جریمه ۲۴۴ میلیونی صاحب ماینر در نجف آباد