جشن تکلیف دبستان های مولود و حاج علی عسکری
جشن تکلیف دبستان های مولود و حاج علی عسکری

به گزارش روابط عمومی مدیریّت آموزش و پرورش نجف آباد، دانش آموزان کلاس سوم دبستان های مولود و حاج علی عسکری یزدانشهر جشن تکلیف خود را در فضایی شورانگیز برگزار کردند. در این جشن ساده و صمیمی که تعدادی از مسئولین مدیریّت آموزش و پرورش نجف آباد نیز حضور داشتند، نوگلان تازه به تکلیف رسیده […]

به گزارش روابط عمومی مدیریّت آموزش و پرورش نجف آباد، دانش آموزان کلاس سوم دبستان های مولود و حاج علی عسکری یزدانشهر جشن تکلیف خود را در فضایی شورانگیز برگزار کردند. در این جشن ساده و صمیمی که تعدادی از مسئولین مدیریّت آموزش و پرورش نجف آباد نیز حضور داشتند، نوگلان تازه به تکلیف رسیده با هم تعهّد کردند که مطیع فرمان خداوند و ائمّه باشند و از شیطان دوری کنند.


منبع خبر:سایت مدیریت آموزش و پرورش نجف آباد